Sessie

Een VortexHealing® Divine Energy Healing behandeling wordt kortweg een sessie genoemd. Tijdens de sessie maak ik een energetische- en bewustzijnsverbinding of brug tussen jou en mij. Als je in de praktijk bent dan lig je (gekleed) op de behandeltafel. Ik zit in stilte achter of naast je. De brug kan ook op afstand gemaakt worden. Dan is er sprake van een afstandssessie. Je zit of ligt dan op je eigen bank, stoel of bed. Tijdens de sessie hoef je weinig te doen. Probeer inspanningsloos in stilte aanwezig te zijn.

De VortexHealing instrumenten doen via de brug hun werk. Via mijn intentie worden de juiste healing instrumenten op je klacht of issue ingezet. Omdat VortexHealing werkt met goddelijke intelligentie wordt de healing altijd precies zo gericht/uitgevoerd als nodig is. Je kan veel, weinig of helemaal geen energetische, fysieke, emotionele of mentale ervaringen/sensaties hebben tijdens de sessie. Dit verschilt per persoon en per sessie. Er vindt altijd datgene aan healingwerk plaats welke op dat moment nodig/nuttig is.

Na afloop van de sessie stopt de brug. We bespreken kort wat jij en ik hebben ervaren. Bij een afstandssessie gebeurt dit per telefoon/Skype/Teams/Whatsapp bellen. Uiteraard blijft alles wat we bespreken in vertrouwelijkheid onder ons. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor onze vertrouwensrelatie.

Ook voor dieren

Net als mensen hebben dieren een (subtiel) energiesysteem en bewustzijns/persoonlijkheid structuur. VortexHealing® kan ook hen voor diverse klachten helpen.

Tijd & Locatie

Een sessie duurt ongeveer 1 uur. Deze kan zowel in de praktijk zelf gegeven worden als op afstand. Bij een afstandssessie hebben we voor en na de sessie kort contact via telefoon, Skype, Teams of Whatsapp bellen. De eerste (intake)sessie doen we bij voorkeur in de praktijk maar is ook online mogelijk. Vooraf aan de eerste sessie graag bijgaand intakeformulier en verklaring van eigen verantwoordelijkheid invullen: intakeformulier.