Wat deze healing modaliteit precies inhoudt is niet eenvoudig uit te leggen. Ik ga proberen dit toch op bondige wijze te doen. Ik gebruik daarvoor soms metaforen en Engelse termen aangezien dat de taal is waarin de trainingen worden gegeven.

VortexHealing is een healing kunst die werkt met energie en bewustzijn welke direct uit de oerbron van het Leven komt. Deze oerbron is indicatief te omschrijven als:

“The Mysterious Magical Divine Oneness Source of the Whole Totality of (all Life in) the Universe”

Daardoor kan het magisch krachtig werken op het helen van fysieke, energetische en emotionele problemen. Het Hart kan hierdoor weer ontwaken tot haar ware Zelf.

Een mooie (uitgebreide) toelichting door Anthony Gorman, één van de VortexHealing leraren, is te zien in deze video. Of door Ric Weinman, de hoofdleraar van VortexHealing, in deze (kortere) video.

Filosofie & Doel

Al het Leven is één

De hoofdfilosofie van VortexHealing® is dat al het Leven Eén is. Eén Eenheid/Oneness, één Totaal/Totality, één Heelheid/Wholeness, één Bewustzijn/Consciousness, één (Oer)Bron/Source, één Goddelijkheid/Divinity. Zichzelf ontdekkend, manifesterend en uitend in (al het Leven in) het Universum.

In een wetenschappelijke vergelijking; Het universum begon ooit in eenheid. Eén punt/bol waarin alles was samengeperst, die in de Oerknal uit elkaar spatte. Alles wat voortkwam uit die éne punt/bol is het huidige miljarden lichtjaren grote universum. Met daarin alle soorten van licht, energie, materie en Leven. Divinity is weer de magische bron achter en dieper dan de oerknal zelf.

Ervaring van afgescheidenheid = bron Ego

De basiservaring die mensen echter van het Leven hebben, is er één van afscheiding. We ervaren onszelf als een apart individu, afgescheiden van de rest van Creatie. We zijn hierdoor gevangen in de (valse) identiteiten en zelfbeelden van ons ego. Dit ego is een kernoorzaak van allerlei soorten levenssituaties, psychische issues, ziektes in onze lichamen en pijn in ons Hart.

Voorbeeld: Je kan bovenstaande vergelijken met een druppel in een oceaan. De oceaan is één Eenheid. Het kan zich echter manifesteren als zeeën, golven of druppels. Als een druppel afgesloten wordt, door bijvoorbeeld een fles, dan ontstaat de (valse) ervaring van afscheiding. De druppel krijgt een “Zelf en Ik” identiteit. Het ervaart zichzelf niet meer als een onderdeel van die Ene oceaan.

Het voornaamste doel van het ego is om te overleven en pijn te voorkomen. Om apart te blijven want door deze afscheiding bestaat immers het ego. Het ego streeft (over het algemeen) geen zelfvernietiging na. Het kent geen andere situatie dan waar het ego in bestaat. Het is diep met zichzelf en zijn verhaal geïdentificeerd.

Ego conditionering

Deze ego-identiteiten veroorzaken in de loop der tijd (= onze vele (re)incarnaties) een inprenting of conditionering in onze hele geestelijke karmische bubbel. Deze conditionering dringt diep door in onze lichamen, ons energiesysteem, ons (bewuste en onbewuste) denken, onze emoties en in ons gevoel voor spiritualiteit. Het web van deze conditionering is zeer groot. Het verstoort daardoor onze werkelijke ervaring van Mens-zijn; het leven vanuit Eenheid in de gemanifesteerde vorm als mens. Het is als een zuiver heldere spiegel die door dit web onder de modder is komen te zitten. Dit web creëert allerlei soorten van emotionele issues en verstoringen in ons energiesysteem. Deze kunnen zorgen voor fysieke zwakheden en ziekten.

Opruimen en Ontwaken

Het doel van VortexHealing® is om deze conditionering uit te dunnen. Hierdoor kan iemand weer terugkeren naar een staat van fysiek, energetisch, emotioneel, mentaal en spiritueel evenwicht. Het doel van VortexHealing is echter groter dan dit alleen. Het doel is om terug te keren naar een staat van Eenheid en Heelheid. Dit vereist een bevrijding uit de kernervaring van ego.

Door de verschillende instrumenten van VortexHealing is deze in staat om, te midden van het web van conditionering, genoeg innerlijke ruimte te creëren opdat de persoon wakker begint te worden uit zijn ego-verhaal. Het is als het schoonpoetsen van de spiegel of lamp waardoor het originele licht van je werkelijke Zelf weer tevoorschijn komt. Deze ontwaking kan voor een verdere verdieping in het healingproces van klachten zorgen cq. is er vaak een voorwaarde voor.

Healing tools

VortexHealing® tools zijn een unieke expressie van licht en bewustzijn, direct voortkomend vanuit Divinity. Dit is cruciaal omdat conditionering niet zomaar losgelaten kan worden. De conditionering is immers gebaseerd op het ego, welke in een verhaal van afscheiding leeft. Het ego wil dit verhaal niet uit zichzelf opgeven. Om conditionering te transformeren is iets nodig wat niet in afgescheidenheid leeft. Dat biedt VortexHealing, door zijn directe Bron vanuit Divinity.

In het voorbeeld van de (afgescheiden) druppel, is het alleen de oceaan die de druppel weer zijn ware Zelf kan helpen herinneren. Helemaal als de druppel in zijn ervaringen van afgescheidenheid is bevroren en gebarsten. Alleen de (warme) oceaan kan het weer Heelheid geven (=he(a)ling). De twee versmelten weer tot Eén(heid).

Er zijn vele verschillende soorten trainingen en instrumenten, elk met hun eigen doel. Sommige instrumenten geven energie, andere gronden of relaxen. Andere werken diep op het loslaten van angsten, overtuigingen en blokkades. Andere (energie)healing methodes als b.v. reiki, acupunctuur, yin shin, fytotherapie (kruiden) of homeopathie kunnen met vortextools energetisch worden nagebootst.

VortexHealing® Trainingen

Training via transmissie

VortexHealing heeft zijn bron direct in Eenheid/Divinity. Het is toegankelijk via een avatarische aanwezigheid direct vanuit die Bron genaamd Merlijn/Merlin. Een directe expressie/verschijning vanuit Divinity noemen we een avatar. Dit is zeer zeldzaam. Merlijn staat voor de kwaliteit van “magische transformatie”. Het unieke van VortexHealing is dat studenten de healing instrumenten verkrijgen middels directe bewustzijnsoverdracht via één van de leraren van VortexHealing. Dit noemen we een transmissie. De leraar heeft een zeer sterke verbinding met Merlijn.

Het verkrijgen van de VortexHealing instrumenten kan vergeleken worden met het uploaden van nieuwe software op je pc of smartphone. Bij elke cursus krijg je nieuwe healingtools geüpload door de (netwerk)verbinding tussen student en de vortexleraar. En het blijft niet bij software alleen. De nieuwe software vereist, door de steeds toenemende kracht/zwaarte ervan, ook meer van het systeem. Het besturingssysteem (je bewustzijn) tot intern geheugen en processor snelheid (energetisch systeem) worden fors verbetert/geüpdatet.

Iedereen kan meedoen

VortexHealing® is zeker geen “spiritueel zweverig select clubje”. De basiscursus staat voor bijna iedereen open om mee te beginnen! Ik was zelf ook verre van spiritueel of bezig met energiehealing. Maar ondertussen sinds 2005 bezig met VortexHealing. Vele trainingen heb ik ondertussen gevolgd. En het einde is nog lang niet in zicht:)