Ik kan je hulp bieden bij het ver- of aankopen van (on)roerende goederen. Bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand, boot of auto. Het doen van een puja, energetisch schoonmaken van een huis of ander (on)roerend goed welke je wil verkopen of het toevoegen van een divine door kan helpen om de verkoop te bespoedigen tegen de juiste prijs. Dit alles kan ook helpen bij een aankoop. Ik maak graag een plan van aanpak en prijsopgave.