Voor emotionele en psychische issues biedt VortexHealing® Divine Energy Healing verlichting. Het ego is een diepe oorzaak voor deze issues. Het ego heeft zijn bron in onze reïncarnerende geest en in de genetica van ons lichaam, waarin bewustzijnspatronen van onze voorouders ligt. Zowel wijzelf als onze voorouders leefden in de (valse) ego-ervaringen vanuit afgescheidenheid.

Het ego ontstaat en wordt gevoed door allerlei (onverwerkte) gebeurtenissen in dit en onze vorige levens (=karmisch bewustzijn). Ego is als een iemand die deze gebeurtenissen meemaakt en interpreteert alsof dit zijn verhaal is. Ons ego is met dit verhaal sterk geïdentificeerd (of het dit nu leuk vindt of niet). Het herleidt hier zijn Ik-bestaan en Zelfbeeld uit. Onze persoonlijkheid en psyche zijn hieruit mede opgebouwd. Dit web van identificaties en karma is zeer sterk. Het verhindert de ervaring van wie we werkelijk zijn. Het is als een droom of hypnose waaruit moeilijk te ontwaken is.

Door deze ego-ervaringen ontstaan psychische patronen of issues als: “Ik moet overleven”, angsten, isolatie, afkeer, wantrouwen van de ander, haat, gemis, eenzaamheid, co-dependancy, onzekerheid, faalangst, verdriet, depressie, narcisme, controle drang, trauma, wanhoop, laag zelfbeeld, arrogantie, verlorenheid, etc. Deze issues kunnen weer leiden tot verslavingen en andere sociale stoornissen. En tot verstoringen in ons lichaam en energiesysteem met diverse gezondheidsklachten als gevolg.

Het ego is als modder op een spiegel/lamp, waardoor we ons ware Zelf niet meer zien
Het ego verstoort daarmee een natuurlijke geestelijke ervaring, van onszelf en de wereld om ons heen
Het ego is daarmee een diepe bron van geestelijke gezondheidsklachten
VortexHealing kan deze modder en zijn impact uitdunnen en opruimen

Omdat VortexHealing direct vanuit de Eenheid van het leven werkt, kan het dit web van ego identificaties en conditionering uitdunnen tot oplossen. Ego-patronen smelten terug in deze Eenheid. Als een golf die weer terugzakt in en versmelt met de oceaan. Er ontstaat een terugkeer naar non-dualiteit waarin een issue een non-issue wordt. Voor emotionele en psychische issues biedt VortexHealing® daarmee verlichting.

De conditionering van een issue zit diep in en door ons hele systeem heen; in onze psyche, (epi-)genetica, brein, zenuwstelsel, cel- en orgaan bewustzijn, energiesysteem, intelligentievelden etc. Op al deze plekken kan VortexHealing werken om de impact uit te dunnen. Hierdoor kan een natuurlijkere & gezondere staat van lichaam en geest terugkeren.

Dit type werk kan magisch bevrijdend werken, voor lichaam en geest. Het kan echter ook intens zijn. Wees je hiervan bewust. Er wordt gewerkt op het fundament van onze (ego-)persoonlijkheid. Om te werken op diepe onderdrukte pijnstukken (in het onderbewuste) moet er een “brug” naar toe worden gebouwd. “Als je de kelder wil opruimen, moet je naar de kelder toe. De stofzuiger krijgt dit niet vanuit de zolder voor elkaar”. VortexHealing kan gelukkig deze brug en stofzuiger magisch goed manifesteren. Mede daardoor kan het ook zo effectief werken.