Via diverse woorden kan de Oerbron van het universum en al het leven erin geprobeerd worden te duiden. Het perfecte woord hiervoor bestaat echter niet. Taal schiet hierin eigenlijk tekort en het ene woord resoneert voor de ene persoon beter dan de andere. Daarom gebruik ik op deze website verschillende woorden, zowel Engelse (voertaal voor VortexHealing®) als Nederlandse;

Divinity, Goddelijke, Source, (oer)Bron, Eenheid, Oneness, Universum, Leven, Totality etc. zijn zulke woorden. Een poging dit in totaliteit te verwoorden:

“The Mysterious Divine Oneness Source of the Totality of (all Life in) the Universe”

Het doel is uiteindelijk om de juiste richting te geven aan dat wat eigenlijk magisch onbeschrijfelijk is. En  dat is wat we uiteindelijk zijn.

Een Zen wijsheid beschrijft het heel mooi: Vingers kunnen je de weg naar de Maan wijzen. Het gaat uiteindelijk echter niet om de vingers, maar om de Maan.

Rob

Rob